STRONA GŁÓWNA
 GCI w Kuj.-Pom.
 Informacje o GCI
 Ważne adresy
 Galeria foto
 Otwarcie GCI

Gminne Centrum Informacji

"DROGOWSKAZ"
Kowalewo Pomorskie

drogowskaz

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

im. Władysława Stanisława Reymonta

zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, rolników, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.