STRONA GŁÓWNA
 GCI w Kuj.-Pom.
 Informacje o GCI
 Ważne adresy
 Galeria foto
 Otwarcie GCI
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  "DROGOWSKAZ"
  w Kowalewie Pomorskim
  ul. Plac Wolności 13 
  tel ( 0-56) 6841174
  tel./fax.: (0-56) 6840921  Powstało przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim  
  Gminne Centrum Informacji "Drogowskaz" w Kowalewie Pomorskim  świadczy usługi od 05 października 2005r.  przez 6 dni w tygodniu:
  od ponniedziałku do piątku w godz. 900-1900 oraz soboty w godz. 1100-1600.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI można skorzystać z:
  -  usług biurowych,
  -  skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu 
     motywacyjnego, podania, pisma,
  -  sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  -  pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  -  wyszukiwania partnerów handlowych,
  -  promocji usług agroturystycznych,
  -  zasobów informacji sieci Internet,
  -  kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  -  działalności reklamowo,
  -  informacyjnej,
  -  skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych
     dokumentów graficznych,
  -  pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  gci2

  Adresaci usług:
          Mieszkańcyz terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie , w szczególności młodzież, absolwenci, osoby bezrobotne, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:

  Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  Funduszach Przedakcesyjnych,
  Polityce Strukturalnej UE,
  Raportach Spójności,
  Programach bilateralnych,
  Programach Wspólnotowych,
  Ułatwienia podatkowych,
  Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  Prawie Pracy UE,
  Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  Legalnej pracy w państwach UE,
  Przyszłości Polski w UE